Kilka słów o wodzie…

Jakość wody procesowej w zakładach przetwarzających żywność ma decydujący wpływ na mikrobiologię i organoleptykę produktu gotowego. Woda jako wiodący składnik w przemyśle spożywczym, musi odpowiadać wymaganiom dla wody pitnej, ale często również powinna spełniać dodatkowe kryteria, które wynikają z rodzaju produktu, stosowanej aparatury oraz metody produkcji. Pozyskana z ujęcia woda w stanie surowym na ogół nie odpowiada warunkom stawianym przez użytkownika, dlatego zakłady przetwórcze korygują jej skład.

Co oferuje JM Systems?

W odpowiedzi na potrzeby producentów, związane z oczyszczaniem wody JM Systems ma w swoim zakresie usług stacje przygotowania wody procesowej. Uwzględniając warunki jakościowe używanej wody JM Systems dobierze program uzdatniania oparty na metodach mechanicznych i/lub fizykochemicznych. Do przygotowania wody procesowej możemy wykorzystać różne warianty w oparciu o filtrowanie mechaniczne, odgazowanie, jak również zmiękczanie czy demineralizację. Istotnym zabiegiem jest także odżelazianie i odmanganianie, by wyeliminować niekorzystny wpływ tych pierwiastków na cechy organoleptyczne produktu.

Biorąc pod uwagę, że większość metod uzdatniania wody nie gwarantuje bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu, dlatego stosuje się dezynfekcję wody jako ostatni etap procesu przygotowawczego. Odpowiednią czystość bakteriologiczną wody uzyskuje się przez wykorzystanie technik chlorowania, ozonowania czy działania promieni UV.
Wybór technologii uzdatniania wody jest bezpośrednio związany z jej składem i wpływa na złożoność proponowanego układu.
By utrzymać uzyskany stan jakościowy wody oraz wyeliminować skażenie wtórne JM Systems oferuje magazynowanie przygotowanej wody w warunkach podwyższonej higieny tzw. Ultraclean.