Realizacja Projektu Automatycznej Stacji CIP


Klient: Branża napojowa
W zakresie dostawy JM Systems była w pełni automatyczna, higieniczna stacja mycia CIP.
Korzyści dla klienta: oszczędność czasu, energii, środków chemicznych.

 

Realizacja Projektu Stacji Roztwarzania Surowców


Klient: Branża napojowa
W zakresie dostawy JM Systems była w pełni automatyczna, higieniczna stacja do roztwarzania surowców sypkich i płynnych.
Korzyści dla klienta: oszczędność czasu, energii, higiena produkcji.

 

Realizacja Projektu Stacji Uzdatniania


Klient: Branża napojowa
W zakresie dostawy JM Systems była w pełni automatyczna stacja uzdatniania.
Korzyści dla klienta: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, oszczędność wody i kosztów, usprawnienie procesu dystrybucji mediów, automatyzacja.

 

Realizacja Projektu Modernizacji Instalacji do Produkcji Syropu Cukrowego


Klient: Branża cukrownicza
W zakresie dostawy JM Systems był projekt modernizacji instalacji do produkcji syropów cukrowych.
Korzyści dla klienta: higiena i automatyzacja procesu produkcyjnego, oszczędność czasu, energii i środków chemicznych.

 

Realizacja Projektu Modernizacji Dystrybucji CIP


Klient: Branża napojowa
W zakresie dostawy JM Systems była modernizacja obiegów mycia dostosowując je do najwyższych wymagań higienicznych.
Korzyści dla klienta: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, minimalizacja liczby obiegów mycia CIP oszczędność kosztów, usprawnienie procesu mycia, automatyzacja.

 

Realizacja Audytu Higienicznego Instalacji Procesowej


Klient: Branża sokowa
W zakresie dostawy JM Systems był audyt higieniczny i inżynieringowy zakładu produkcyjnego wraz z szczegółowym raportem i aktualizacją PID.
Korzyści dla klienta: świadomość punktów krytycznych i podniesienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego zakładu, uporządkowanie dokumentacji.