Biuro

JM Systems Sp. z o.o.

ul. Modlińska 61 lok. 302
03-199 Warszawa

+48 690 011 263
+48 690 011 267


biuro@jmsystems.pl

Siedziba

JM Systems Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 19D/82
03-139 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS: 0000524433
NIP: 5242772051
REGON: 147428445
Kapitał zakładowy: 6 000 PLN