Proces mieszania i dozowania jest powszechnie stosowaną operacją w różnych branżach przemysłu. Podstawowym celem tych działań jest zapewnienie jednolitości mieszaniny, składającej się z wielu surowców, stanowiących ściśle określoną kompozycję recepturową produktu. W nowoczesnych zakładach proces dozowania i mieszania odbywa się w sposób zmechanizowany, a w niektórych liniach produkcyjnych w warunkach aseptycznych.

W zależności od charakterystyki produktu i technologii JM Systems zaproponuje najbardziej optymalny mieszalnik z parametrami procesu, mając na uwadze względy konstrukcyjne, przemiany fizykochemiczne, procesy przenoszenia ciepła i masy. Wszystko po to, by osiągnąć zamierzony rezultat mieszania.

Oprócz mieszania szarżowego JM Systems oferuje rozpuszczanie i mieszanie w przepływie. W odróżnieniu do mieszania mechanicznego jest ono prowadzone w sposób ciągły. Zaletą tego rozwiązania jest krótszy czas mieszania i mniejsza konsumpcja mocy, przy uzyskaniu tego samego efektu technologicznego, co w przypadku mieszalników o działaniu okresowym.
Proces mieszania i dozowania może być wyposażony w specjalne oprogramowanie do podawania składników i zapisu receptur z intuicyjnym systemem wizualizacji, przyjaznym dla obsługi linii technologicznej.