Przyjęcie surowców to niezbędne ogniwo w łańcuchu produkcyjnym. Obowiązkiem każdego przetwórcy powinno być stworzenie najbardziej korzystnych warunków do ich rozładunku i magazynowania. Proces składowania surowców zapewnia ciągłość produkcji i wymaga odpowiednich technik, by zachować jak najdłuższą ich trwałość, pierwotne właściwości, wysoką jakość mikrobiologiczną oraz zapobiegać powstawaniu strat.

JM Systems jest w stanie zaproponować higieniczny transport wewnętrzny, jaki jest prowadzony na surowcach, półproduktach w cyklu produkcyjnym.
Oferujemy także specjalną technikę przechowywania składników w zbiornikach magazynowych czy silosach, nawet w warunkach o podwyższonych standardach higienicznych tzw. Ultraclean z wykorzystaniem gazów obojętnych, eliminujących tlen atmosferyczny.