Obróbka termiczna jest jednym z podstawowych etapów procesu produkcyjnego. Niszczenie drobnoustrojów jako główne założenie pasteryzacji lub sterylizacji, zależy od wielu czynników. Przy doborze odpowiedniej technologii na szczególną uwagę zasługują: rodzaj i forma występujących bakterii, charakterystyka produktu, jego skład chemiczny, kwasowość (pH). Oprócz wymienionych aspektów na skuteczność procesu termicznego istotny wpływ ma również dobór aparatury i sprzętu oraz komponentów towarzyszących.

JM Systems oferuje zarówno pasteryzatory jak i sterylizatory produktu w wielu wariantach technicznych, stosując m.in. wymienniki płytowe lub rurowe z optymalną ilością sekcji, w tym obróbki cieplnej, regeneracji i sekcji chłodzenia oraz odpowiednio dobranym przetrzymywaczem. Gwarantem dobrze zaprojektowanego procesu termicznego jest perfekcyjnie opracowany system kontroli pozytywnej różnicy ciśnień po stronie produktu, jak również uwzględnienie wymaganego przepływu lub kilku przepływów nominalnych i innych warunków stawianych przez użytkownika.

Podczas inżynieringu modułu obróbki termicznej szczególny nacisk kładziemy na mikrobiologię produktu, higieniczną konstrukcję, odzysk energii w sekcji regeneracji, optymalną wymianę ciepła oraz korzystne obchodzenie się z produktem.
Bardzo ważną kwestią przy pasteryzacji i sterylizacji jest automatyzacja procesu, zapewniająca bezpieczeństwo produktu, przyjazną obsługę oraz archiwizację danych.